Ældreforvaltningen Ærø Kommune - Åbn

Ældreforvaltningen Ærø Kommune

Situationen:

Ældreplejen på Ærø har et stort fokus på smitteforebyggelsestiltag samt at skabe en kultur, hvor sundhedsforebyggende adfærd er i fokus og prioriteres. Denne forebyggelse inkluderer både psykiske og fysiske elementer, hvoraf CO2 påvirker begge.

Løsning:

For at visualisere CO2-niveauerne og give de ansatte mulighed for at handle, når CO2-niveauerne bliver for høje, har de SKYEN hængende i mødelokaler og på kontorer.

SKYEN skaber rammerne for den forebyggende adfærd. 

Resultatet:

”Efter SKYERNE er blevet hængt op i mødelokalerne i ældreplejen, har vi fået et andet udluftningsmønster. Vi har altid haft opfattelsen af, at vi havde fokus på at lufte ud, men nu er SKYEN med til at understøtte, at vi får luftet ud, når der er behov.

Flere mødedeltagere har, efter vi har fået opsat SKYEN, givet udtryk for, at de ikke føler sig så trætte efter møderne, nu hvor vi har fokus på udluftning.

SKYEN har ligeledes givet anledning til at tale om, hvordan indeklimaet påvirker os både i form af trivsel og sundhed. Vi er glade for den og ønsker at teste den i andre dele af ældreområdet” – Malene Leegaard Møller, Ældre- og sundhedschef.

Malene Leegaard Møller, Ældre- og sundhedschef i Ærø ældrepleje
Tilbage til blog
1 af 4