Luftforvandling: SKYENs magi i dagtilbud for sundere arbejdsmiljø - Åbn

Luftforvandling: SKYENs magi i dagtilbud for sundere arbejdsmiljø

Vejle Kommunes SKYEN-projekt har transformeret dagtilbudsområdet, skabt et sundere indeklima og forbedret trivsel. Med 96% af personalet aktivt involveret er dette en overbevisende succeshistorie i forbedringen af arbejdsmiljøet. Læs den fulde rapport for detaljer om projektets imponerende resultater.

Vejle Kommunes behov 

I Vejle Kommune stod dagtilbudsområdet i 2022 over for en udfordring med et betydeligt højt sygefravær.

Ny forskning indikerer, at en væsentlig årsag til dette skyldtes et suboptimalt indeklima med forhøjede CO2-niveauer. For at tackle denne problemstilling besluttede kommunen at implementere SKYEN og relaterede tiltag på fire institutioner.

Målsætninger:

  • Etablere faste procedurer for effektiv udluftning
  • Mindske symptomer forbundet med høje CO2-niveauer, såsom hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær
  • Reducere risikoen for smittespredning gennem luftbårne partikler
  • Forbedre trivslen og nedbringe sygefraværet

Dette initiativ repræsenterede en spændende rejse mod at skabe et sundere og mere produktivt miljø for både børn og personale i dagtilbuddene. Case-studiet udforskede, hvordan implementeringen af SKYEN og tilhørende foranstaltninger kunne føre til markante forbedringer i arbejdsmiljøet, sundheden og samlet set trivslen på institutionerne.

Løsning

Kommunen valgte følgende produkter efter dybdegående forundersøgelse og sparring med ÅBN:

Løsningen var fordelt på i alt fire institutioner i kommunen. 

Resultater

Procesevaluering

Gennem hele forløbet har institutionerne ikke blot omfavnet projektet, men har dedikeret tid og energi for at sikre optimal succes. Især institutionernes ledere har ageret som stærke samarbejdspartnere og udvist en imponerende grad af engagement.

Effektevaluering
I løbet af projektet har hele 96% af respondenterne aktivt integreret SKYEN i deres daglige arbejdsrutiner. Disse imponerende tal afspejles også i markante forbedringer inden for personalets trivsel, sygefravær og generelle opfattelse af indeklimaet.

Deres resultater inkluderer: 

Tilfredshed med indeklimaet

En stigning fra 61% til 77% af personalet er nu tilfredse med indeklimaet. 

 

Pil der viser en stigning fra 61% til 77%

Færre fysiske og psykiske gener

Før projektet oplevede hele 81% af personalet indeklima-relaterede gener som koncentrationsbesvær, hovedpine og træthed på arbejdet. Efter SKYENs implementering mener 52%, at de nu oplever færre gener.

Pil, der viser et fald til 52%

Større følelse af at være sund og rask

Andelen af personale, der ikke føler sig syge af at gå på arbejde, er steget fra 54% til 63%.

Tre pile, der viser en stigning fra 54% til 63%


Generelt er personalet blevet mere disciplineret med udluftningen. De gør det hyppigere og mere rutinemæssigt end tidligere.

Denne ændring i adfærd har direkte bidraget til de imponerende resultater, som vi ser her. Som et tegn på projektets succes ville hele 70% af personalet anbefale SKYEN til deres kolleger i kommunen.

Denne transformation af arbejdsmiljøet understreger tydeligt det positive indvirkning af SKYEN på dagligdagen og trivslen på arbejdspladsen.

 

Du kan læse hele evalueringsrapporten her og dykke ned i alle projektresultater. 

Læs rapport

Projektevaluering


Projektdeltager fra Vejle Kommune:

Rikke Knudsen
Konsulent for arbejdsmiljø og pædagogisk udvikling
Dagtilbud
Vejle Kommune

Tilbage til blog
1 af 4