Derfor er SKYEN en politisk god beslutning (Video med Araz Khan, Odense Kommune)

Derfor er SKYEN en politisk god beslutning (Video med Araz Khan, Odense Kommune)

Indeklima er en vigtig kommunal prioritering. Optimeres indeklimaet er det næsten garanteret at følgevirkningerne giver samfundsøkonomisk gevinst der er mange doblet investeringen i indeklima.

Desværre er indeklimaet i kommunale bygninger ikke en prioritet hos flere danske kommunalpolitikere. Det synes vi er synd.

Derfor vil vi gerne inspirere danske politikere til at tænke indeklimaforbedringer ind i de årlige budgetforhandlinger. 

Det er blandt andet inspirerende at høre Araz Khans betragtninger om hvorfor SKYEN fra ÅBN er en god kommunal investering:  

 

Læs også hvordan kommunalpolitiker Mikkel Dam valgte at investere i SKYEN i alle deres skoler i Faxe Kommune: 
https://aabn.io/blogs/cases/alle-skoler-i-faxe-kommune 

 

ÅBNs løsninger til forbedring af indeklimaet i offentlige bygninger repræsenterer en god kommunalpolitisk beslutning af flere årsager, der både vedrører miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter. Her er vores top fem bedste grunde til at tænke ÅBN ind i kommunalpolitikken: 

1. Sundhed og velvære for borgere:

Ved at investere i ÅBNs teknologi til at monitorere og optimere indeklimaet, kan kommuner sikre et sundere arbejds- og opholdsmiljø i offentlige bygninger såsom skoler, biblioteker og kontorer. Bedre luftkvalitet og regulering af temperatur og fugtighed kan reducere risikoen for sundhedsproblemer som astma, allergi og andre luftvejssygdomme, hvilket er særligt vigtigt for børn og ældre, der tilbringer betydelige mængder tid i kommunale faciliteter.

2. Øget produktivitet og læring:

Forskning viser, at et godt indeklima forbedrer koncentrationen og produktiviteten. I uddannelsesinstitutioner kan dette direkte oversættes til bedre læring og akademiske præstationer. For ansatte i kommunale bygninger kan forbedringer i indeklimaet føre til færre sygedage og højere jobtilfredshed.

3. Energieffektivitet og bæredygtighed

ÅBNs systemer anvender avanceret teknologi til at optimere energiforbruget ved at justere varme, køling og ventilation efter faktisk behov. Dette fører til lavere energiforbrug og reducerede CO2-udslip, hvilket understøtter kommunens mål om bæredygtighed og opfyldelse af miljømæssige regulativer.

4. Økonomiske besparelser

Ved at optimere energiforbruget kan kommunen opnå betydelige økonomiske besparelser. Reducerede driftsomkostninger fra energiforbrug kan frigøre midler, der kan anvendes til andre kommunale tjenester og forbedringer.

5. Forbedret offentlig image og overholdelse af lovgivning

Implementering af teknologi fra ÅBN kan hjælpe kommunen med at fremstå som en innovativ og ansvarlig offentlig aktør, der prioriterer borgernes sundhed og miljøet. Samtidig kan det hjælpe med at sikre overholdelse af nationale og internationale standarder for indeklima og energiforbrug.

 

Samlet set repræsenterer ÅBNs løsninger en strategisk investering for enhver kommune, der ønsker at fremme sundhed, effektivitet og bæredygtighed i sine offentlige bygninger, hvilket gør det til en klog og fremtidsorienteret kommunalpolitisk beslutning.

Kontakt os for at høre mere. Vi hjælper gerne med at lave beslutningsnotater til jeres kommende budgetforhandlinger.

 

Det siger folketingspolitikerne

Vi har før haft dialog med folketingspolitikere for at høre deres politiske holdning til hvordan indeklimaet bliver højere prioriteret i folkeskolerne. Er du politiker og ønsker at ytre din holdning til området, er du velkommen til at indsende den til hello@aabn.io

 

Peder Hvelplund, Enhedslisten

"Enhedslisten foreslår derfor, at der udarbejdes en national handlingsplan, der forpligter kommunerne til at træffe konkrete beslutninger om, hvordan og i hvilken rækkefølge de vil løse problemerne."

Læs mere her.

 

Jacob Mark, SF

"SF vil afsætte 400 mio. kr. årligt til bedre indeklima de næste fem år. Det skal gå til investeringer, der skal forbedre indeklimaet og energistandarden i de danske folkeskoler."

Læs mere her.

 

Anni Matthiesen, Venstre

"Derudover må vi bestemt ikke undervurdere betydningen af at lufte ordentligt ud og åbne for vinduerne, fx i frikvartererne. Jeg ved for eksempel der er skoler, som arbejder ud fra et helt klart princip om at vinduer åbnes i alle klasser på bestemte tidspunkter i løbet af skoledagen. Det kan andre skoler lade sig inspirere af."

Læs mere her.

 

Susan Kronborg, Radikale Venstre

Jeg ved, at grunden til, at man ikke har taget spadestikket dybere de sidste år, er, at prisen er for høj. Derfor er indeklima alt for omkalfatrende for de fleste politikere at tage med til forhandlingsbordet. Vi skal derfor gå i gang med nudging sådan, at der på den enkelte skole og det enkelte klasseværelse kan reageres, når iltniveauet kommer for langt ned."

Læs mere her.

Tilbage til blog
1 af 4