Sundhed- og Ældreforvaltningen Halsnæs kommune - Åbn

Sundhed- og Ældreforvaltningen Halsnæs kommune

Situationen: 

I ældreplejen i Halsnæs kommune døjede medarbejdere og ledere med hovedpine og træthed grundet dårligt indeklima på kontorerne. Installation af ventilationsanlæg blev vurderet til at være for omkostningstungt og besværligt. 


Løsningen:

Grundet de mange ressourcer det ville kræve at installere et ventilationsanlæg, valgte ældreplejen at købe SKYER med tilhørende plakater til kontorerne samt opsætning. ÅBN installerede og implementerede SKYEN, og introducerede medarbejderne og lederne til, hvordan man kan lufte korrekt ud i forhold til rummets opbygning. 


Resultatet:

Responsen på SKYEN hos ældreplejen i Halsnæs har været positivt, og leder for ældreplejen Birgitte Møller Hansen udtaler: 

”SKYERNE har fra dag ét haft en stor indvirkning på indeklimaet på kontorerne. Mine medarbejdere er blevet opmærksomme på, at luftens kvalitet flere gange dagligt er utilstrækkelig, og der bliver luftet ud langt oftere end før. SKYENs enkle design gør det visuelt for os alle, hvornår det er på tide at lufte ud.

Selv til møder med udefrakommende kan vi let fortælle at vi lufter ud, når SKYEN er rød.

Der er kommet en generel enighed om, hvornår der trænger til at blive luftet ud. Derudover har vi fået en ny mødekultur, hvor møderne er kortere eller har flere "udluftningspauser".

Det bedste ved SKYERNE er, at jeg og mine kollegaer ikke længere har hovedpine, når vi er på arbejde.

Ved seneste APV er SKYEN også nævnt som et positivt tiltag blandt mine kollegaer.

Jeg sender min varmeste anbefaling af SKYEN til andre kontorer, hvor indeklimaet påvirker medarbejdernes trivsel og sundhed, og hvor løsningen kan være en simpel visualisering af hvornår, det er på tide at lufte ud”.

Birgitte Møller Hansen, leder for ældreplejen i Halsnæs Kommune
Tilbage til blog
1 af 4