Case: Kalundborg Kommunes Realdania indeklimastrategi - Åbn

Case: Kalundborg Kommunes Realdania indeklimastrategi

 Situation:

I Kalundborg Kommune har de et stort fokus på forbedringer af folkeskolernes indeklima. Derfor er kommunen en del af Realdania projektet - et samarbejde på tværs af skole- og ejendomsforvaltningen, som skal munde ud i en overordnet kommunal indeklimastrategi for samtlige skoler. 


Løsningen:

Som en del af projektet benyttes SKYEN, så eleverne og lærerne tager fælles ansvar for indeklimaet. I nogle lokaler er formålet at reducere CO2-niveauerne i klasselokalerne, i andre er det blot at lade ventilationen virke. 

Kommunen har valgt at invitere elevrådene fra udskolingen fra samtlige skoler til ÅBNs Indeklima Ambassadør-uddannelse, for at udarbejde Elevernes Indeklimastrategi. 

I følge Tanja Kristensen, Skoleleder og projektleder i Realdania Projektet, er børnenes stemme noget af det vigtigste i forhold til at optimere forholdene i folkeskolen. Da det er vigtigt, kommunen ikke kun har de voksnes indeklimastrategi, som er baseret på, hvad de mener, der kunne være godt for eleverne. 


Resultatet:

En del af projektholdet er Rune Frimann Larsen, teamleder i ejendomme: 

“Det har været interessant at høre, hvad børnene oplever ude på skolerne og hvordan, de finder på løsninger til problemerne. De får en masse viden og værktøjer, som kan hjælpe alle de tekniske løsninger på vej, for vi kan nå så langt med teknikken, og måden vi indretter vores bygninger på, men der er altså en stor adfærdsdel også, som de skal være ambassadører på og få deres kammerater med på”. 

Tanja og Rune fremhæver vigtigheden af, at inddrage eleverne i at skabe et bedre miljø for alle. De er begge engagerede i at hjælpe Kalundborg skolers ledelse med at gennemføre deres indeklima strategi med støtte fra alle interessenter.

Tilbage til blog
1 af 4