Mit Lægehus Rødeovre Centrum - Åbn

Case om Mit Lægehus Rødovre Centrums brug af SKYEN

I en tid, hvor opmærksomheden omkring et sundt indeklima aldrig har været højere, viser Mit Lægehus Rødovre Centrum vejen frem med deres innovative brug af indeklima-forbedrende teknologi, SKYEN. Denne case undersøger, hvordan et fokus på indeklimaet ikke kun kan forbedre dagligdagen for både patienter og personale men også aktivt bidrage til at nedsætte smitterisikoen af luftbårne vira.

Situationen: Udfordringer med indeklima i lægehuset

Mit Lægehus, en dynamisk lægepraksis beliggende i hjertet af Rødovre Centrum, stod over for en almindelig udfordring i mange arbejdsmiljøer: opmærksomheden på indeklimaets betydning for både ansattes og patienters velbefindende. Morten Hovgaard-Sveen, en af lægehusets speciallæger, indrømmer, at deres bevidsthed omkring indeklimaets vigtighed var begrænset.

Løsningen: Implementering af SKYEN

Valget faldt på SKYEN, et banebrydende produkt designet til at monitorere og visuelt indikere iltniveauet i lokalet - en direkte indikator for, hvornår udluftning er nødvendig. Dette initiativ sikrede ikke kun et sundere arbejdsmiljø men også en standardisering af udluftningsvaner, der tidligere var baseret på individuelle præferencer.

“Som et sundhedsfagligt hus er det en selvfølgelighed, at både vi og vores patienter bør være i sunde og udluftede lokaler. Den luftbårne smitterisiko kan endda holdes nede med optimal udluftning.
Derfor har vi valgt at investere i SKYEN, da den visuelt indikerer, når det er tid til at lufte ud, nemlig når iltniveauet i lokalet er for lavt. Med SKYEN har vi i dag en sund udluftningspolitik, der har standardiseret vores udluftningsmønstre, i stedet for at det dikteres af individuelle kollegaers behov og ønsker. SKYEN giver os en klar indikation af, hvornår vi skal lufte ud, hvilket både patienter og ansatte er glade for”

- Morten Hovgaard-Sveen.

 

Resultatet: Forbedret indeklima og sundhed

Implementeringen af SKYEN har resulteret i mærkbare forbedringer. Personale rapporterer om færre tilfælde af hovedpine og træthed, symptomer ofte forbundet med dårligt indeklima. Denne positive ændring i indeklimaet har ikke kun øget arbejdsglæden men også understøttet en sundere dagligdag for alle i lægehuset.

“Med adfærdsændringen oplever vi mindre træthed og hovedpine blandt personalet, som følge af den nu naturlige fokus på frisk luft i klinikken.
Jeg anbefaler alle at købe SKYEN som et udluftningsprodukt, der enkelt og intuitivt ændrer vores adfærd og sætter dagsordenen for sundt indeklima for alle”.

Morten Hovgaard-Sveen, Speciallæge i Almen medicin

 - Morten Hovgaard-Sveen

Tilbage til blog
1 af 4