Rysensteen Gymnasium - Åbn

Rysensteen Gymnasium

Situationen:
Ejendoms- og Serviceleder Michael Lee Knudsen er ikke i tvivl; Rysensteens gymnasiums kerneydelse ligger i undervisningen af unge mennesker. Gymnasiet er bekendt med udfordringen i, at indlæringsevnen falder i takt med, at indeklimaet bliver dårligere. 

Løsningen:
Det er vigtigt for Rysensteen Gymnasium at formidle ud til lærere og elever, at det at få og opretholde et sundt og godt læringsmiljø - heriblandt godt indeklima - er en fælles opgave. De fysiske rammer kan ikke stå alene om indeklimaet, og brugerne skal også agere på sådan en måde, at udluftningen er en del af hverdagen. På baggrund af dette har gymnasiet installeret SKYEN i en del af lokalerne, som supplement til CTS anlægget. 

Resultatet:

Michael Lee Knudsen fortæller om samarbejdet med ÅBN, og brugen af SKYEN: “Vi har oplevet et godt og frugtbart samarbejde med ÅBN og Laura Falk, aftaler er overholdt, og de er altid til at komme i kontakt med. Vi tænker at sætte næste proces i gang, hvor også adfærd bliver et tema. Vi er blevet glade for SKYEN og har en klar fornemmelse af, at jo længere tid der går, jo bedre bliver brugerne til at afkode indeklimaet både i lokaler med som uden SKYEN. Da vi gennem processen med at implementere SKYEN har haft elever med i beslutningerne via Indeklima Ambassadør Uddannelsen og gennem arbejdet på skolen, har vi fået en god start og accept på tiltaget.”

 

Tilbage til blog
1 af 4