Teknisk Forvaltning - Københavns kommune - Åbn

SKYEN afhjalp interne uenigheder om indeklimaet

Situationen:

I Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning arbejder der til dagligt 500 medarbejdere fordelt på 6 etager. I deres bygning har de i mange år døjet med et dårligt indeklima. Det dårlige indeklima har ført til lange diskussioner om behovet for udluftningen på kontoret. 

Med forskellige opfattelser af dårligt indeklima, opstod der ofte konflikter mellem kollegerne i forhold til udluftningsbehovet. Det blev oplevet, at konflikten havde en negativ indvirkning på den daglige drift og påvirkede trivslen.

Udfordringen var bl.a. de forskellige individuelle behov for indeklimaforhold.


Løsningen:

Derfor har Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning investeret i den adfærdsændrende løsning, SKYEN. Som en del af løsningen gennemgik ÅBN bygningen og kom med en professionel vurdering af omfanget af behovet for SKYER.  Med stor succes og efterspørgsel fra kollegerne valgte forvaltningen at investere i 100 enheder, inkl. opsætning og plakater, hvis formål var at etablere en  udluftningspolitik ud fra deres egen designmanual.

For at undgå selv at skulle hænge dem op og forstyrre den daglige drift, satte ÅBN SKYERNE op på kontorerne. 


Resultatet: 

SKYEN har afhjulpet de interne uenigheder, fordi den visualiserer, hvornår der skal luftes ud.

De oplevede ligeledes, at SKYEN hjælper med at kommunikere indeklima til de medarbejdere, som ingen teknisk interesse har. SKYEN imødekommer de personer, der ellers ikke vil ændre adfærd på baggrund af en præsentation af rå indeklimadata.

Tilbage til blog
1 af 4