Vejle Kommune revolutionerer skoleindeklima med innovativt testsamarbejde - Åbn

Vejle Kommune revolutionerer skole indeklima med innovativt testsamarbejde

I en banebrydende indsats for at forbedre skole indeklimaet har Vejle Kommune taget kampen op mod udfordringerne ved corona-pandemien. Gennem et nyt testsamarbejde med ÅBN har kommunen implementeret SKYEN - et initiativ, der ikke kun handler om at bekæmpe virus, men også om at styrke elevernes forståelse af vigtigheden ved udluftning. 

Resultaterne af projektet er lovende, med elevernes forståelse af indeklimaet markant forbedret. En undersøgelse blandt 51 elever efter 6 måneders test viser positive reaktioner, hvor 76% mener, at deres klassekammerater er blevet bedre til at bidrage til et godt indeklima.

Casen er bygget op om Naturfagskonsulent, Line Kastorp Koks erfaringer med projektet. 

Vejle Kommunes behov 

"Jeg og vores arbejdsmiljøkonsulent valgte under corona i 2020 at have særligt fokus på vores indeklima. Der var i forvejen et ekstremt stort fokus på, hvordan vi skaber et godt indeklima, netop fordi at der var krav om udluftning. Det skabte nogle udfordringer på folkeskolerne, fordi der ikke var nogen konsensus for, hvordan vi gør det og hvorfor vi egentlig gør det."

Line og hendes team havde store forventninger til lærere som gav håndslag på at prøve det af i undervisningen og give det tid, opmærksomhed og prioritering. Lærerne ville hjælpe eleverne med at få styr på det her indeklima, og det kunne skyen være en hjælp til. 

"Vi har som kommune haft mange ideer til vores samarbejde og til forløbet generelt og jeg synes at ÅBN har været dygtige til at spille med og til at sige ‘det har vi ikke prøvet før, men det kan vi nok godt finde ud af.’. Vi har følt os taget godt i hånden i forhold til ÅBNs support."

Navneskilt på skoleelevs bord

Valget af ÅBN som indeklimaleverandør

"SKYEN løste vores udfordringer da den skabte opmærksomhed på hvorfor det var smart at lufte ud - ikke kun i relation til virus og spredning, men også for at hjælpe med forståelsen af hvorfor vi skal lufte ud og hvad gør det egentlig for vores elevers indlæring."

Line og hendes team fandt derfor ud af at CO2 var en væsentlig faktor for at skabe et godt læringsmiljø i kommunen. 

"Vi er nok lidt miljøskadet i skoleforvaltningen, men det er jo lidt den ‘empowerment’ til at tænke, hvordan skaber vi en forståelse hos børnene og de unge, og hvordan giver vi dem nogle redskaber til at håndtere det?"

Teamet ønskede at konkretisere, hvad klima, indeklima og CO2 er for en størrelse. Det er ikke nødvendigvis superkonkret, men det var netop det, som SKYEN kunne. Den kunne konkretisere indeklimaet meget visuelt. 

Løsning 

  1. SKYEN
  2. Luftens Helte 
  3. Luft Til Læring  
Smilende skolebørn samlet om et bord med papirer

Resultater

"Vi så i vores undersøgelse at elevernes forståelse af begrebet indeklima er blevet bedre. Det kan jeg sagtens se ud af de svar som er kommet. Eleverne har fået et handlerepertoire så de ved hvad de skal gøre når indeklimaet er dårligt og kan sætte ord på indeklimaets tilstand med andet end “godt” og “dårligt” som nødvendigvis ikke er givet."


51 elever fra skolerne har besvaret et spørgeskema om SKYEN efter 6 måneders test. Heri svarer:

  • 76% at de synes at deres klassekammerater er blevet bedre til at hjælpe med at der er godt indeklima i klassen.
  • 75% at SKYEN og arbejdet med indeklima har hjulpet dem til at forstå hvad indeklima er.
  • 55% at de synes at det har været sjovt at have SKYEN i klassen og arbejde med indeklima.
  • 57% at luften føles frisk når indeklimaet i klassen er godt.
  • 45% at der skal luftes ud når indeklimaet føles tungt.

 

Hvad forventer Vejle Kommune yderligere at opnå af resultater?

"Vi er interesseret i at se hvad der sker hvis SKYEN ikke er i klassen mere. Forsvinder opmærksomheden, eller er der alligevel plantet et frø? Det vil jeg jo gerne håbe på, så eleverne ved hvad de skal gøre når de er tunge og trætte i hovedet.
Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle nye undersøgelser på indeklimaet for at se om der helt konkret er sket forbedringer af indeklimaet på de skoler som har haft SKYEN hængende. Det er noget jeg må tage med vores arbejdsmiljøkonsulent."

 

Teamet fra ÅBN takker Vejle Kommune for et spændende testforløb og rigtig flotte resultater.

 Line Kastorp Kok

Tilbage til blog
1 af 4