Vejle kommune - Velfærdsforvaltningen - Åbn

Vejle kommune - Velfærdsforvaltningen

Situationen:

Der var et ønske om et større fokus på sundhed og udluftning, men i en travl hverdag med mange opgaver, kan det være svært at prioritere. På Senior-, Handicap-, og Psykiatriområdet ønskede alle 3 fagområder et større fokus på nudging til hyppigere udluftning.


Løsningen: 

Denne nudging skulle understøttes af teknologien SKYEN fra virksomheden ÅBN. Til projektet blev der indkøbt 101 stk. SKYEN, hvoraf de 99 af dem blev fordelt ud på i alt 22 lokationer. Formålet med afprøvningen var at undersøge om SKYEN kan nudge til hyppigere udluftning, og hvad medarbejderne synes om teknologien.


Resultatet: 

Ved projektets afslutning blev der udsendt et SurveyXact spørgeskema med seks spørgsmål. 54 ledere og medarbejdere har besvaret spørgeskemaet.

Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem SKYEN og hyppigere udluftning sammenlignet med baseline, før de fik SKYEN op. Flere skriver, at SKYEN i høj grad gør dem opmærksomme på, at det er tid til at lufte ud, da de ellers ikke ville huske at få det gjort. Undersøgelsen viser ligeledes at over 90% er glade for SKYEN.  

Forvaltningens tilbagemeldingen var således, at SKYEN er en god visuel indikator for, hvornår der skal luftes ud, og at SKYEN dermed gør det ”lovligt” at åbne vinduerne, da beboerne ellers synes, at det trækker for meget. 

Andre bruger også SKYEN som ”undskyldning” over for deres kolleger for at lufte ud, når der er koldt udenfor. Når SKYEN lyser rødt, giver det i høj grad anledning til en snak om udluftning i personalerummet, ofte over hvor lidt der skal til, før indeklimaet bliver dårligt.

Tilbage til blog
1 af 4