Vibeskolen - Åbn

Vibeskolen

Situationen:

Vibeskolen har 553 elever fordelt på 0-9 klasse og tilbyder SFO fra 0-3 klasse. Skolens bygningsmasse er af ældre dato, og er disponeret for indeklimaforbedringer. 


Løsning: 

Da skoleledelsen er opmærksom på, at bygningsmassen er af ældre dato, har de tidligere opsat IOT censorer for at få data på indeklimaet. Da dataen fra censorerne ikke havde nogen gavnlig effekt på indeklimaet, fik de SKYEN op i deres klasselokaler. 

Da kulturændring og læring var i fokus og ikke kun reducering af CO2, benyttede skolen undervisningsmaterialet “Luft til Læring”. 


Resultatet: 

”De lærere som har haft SKYEN, synes at det har været meget givende at bruge SKYEN og undervisningsmaterialet aktivt i undervisningen. Vi har andre målere hængende, men SKYEN er helt klart bedre end målere med tal”

Karen Rasmussen, Skoleleder Vibeskolen 

Tilbage til blog
1 af 4