3 ting der binder indeklima og kernevelfærd sammen - Åbn

3 ting der binder indeklima og kernevelfærd sammen

Vi bruger 90% af vores tid indendøre. Vi fokuserer vores tid på arbejde, familie og livsstil. Når vi snakker sundhed tænker vi på sund mad og motion. Men det er klart at klimaet indendøre har en effekt på vores sundhed – på godt og ondt…

Indeklima med et nyt fokus

Vi indånder flere kilo luft i løbet af en dag, end vi spiser mad. Så når vi fortæller om vigtigheden af sund mad, bør man også rette fokus på den sunde luft. Et eksempel der især gør indtryk ses hos børnene der har et godt indeklima, som kan komme et helt klassetrin foran de børn, med et dårligt indeklima. Dette skyldes den øgede præstationsevne og koncentrationsevne som et resultat af det gode indeklima. 

Desværre er det langt fra de fleste børn der går i skole i et sundt indeklima. I dag har ca. 70% af folkeskoler i Danmark et dårligt energimærke (https://www.danskbyggeri.dk/media/39999/analyse_kommuner-og-energi.pdf)

I en artikel skrevet af SYNERGI, giver de tre tiltag som skal øge sundhed og trivsel så indeklimaet bidrager til kernevældfærden.

Tiltag 1: Vores børn skal sikres en god opvækst i sunde hjem og skoler
Det handler om at skabe de bedste vilkår og forudsætninger for trivsel, sundhed og læring. Derfor skal alle børn have ret til et sundt indeklima. Det gælder både i skolen og i hjemmet.

Tiltag 2: Danmark skal have verdens mest bæredygtige offentlige bygninger
Med næsten én million beskæftigede i den offentlige sektor og næsten to millioner i offentlige bygninger i institutionerne er det vigtigt at starte her.

Tiltag 3: Energimærke skal udvides med et kriterie for indeklima
Det nuværende energimærke er et vigtigt redskab til at skabe overblik over standen på bygninger der er en del af bygningsmassen. 

Sundhed og trivsel bør være vigtigere en penge og derfor mener SYNERGI, at energimærket skal kunne endnu mere. Målinger af indeklima bor blive indarbejdet i energimærket.

På denne måde skal danskerne sikres boliger, der både og sunde, grønne og billige at bo i.

Samfundsøkonomisk efterslæb

Når vi snakker om indeklima snakker vi sundhed og trivsel – men vi snakker også god økonomi. Ea Energianalyse har på vegne af SYNERGI udregnet, at hvis Danmark renoverer de offentlige bygninger, kan vi spare 40 milliarder kroner i såkaldte ‘multiple benefits’.  

Det er udelukkende på baggrund af reduceret udgifter i forbindelse med sygefravær, sundhedsudgifter og mistet produktivitet på arbejdspladserne.

Der er flere følgevirkninger på et forbedret indeklima og derfor er den egentlige besparelse ved et forbedret indeklima, væsentligt større. 

Læs here rapporten her: https://synergiorg.dk/media/1222/analyse-af-det-samfundsoekonomiske-potentiale-for-energibesparelser-final.pdf

Vores bidrag til samfundsøkonomien 

Man kommer ikke i gang med at spare 40 milliarder kroner ved at ombygge 70% af alle folkeskoler og bygninger der dagligt huser over to millioner offentlige beskæftigede, inden 2050. Det kræver indgreb der er lette at i implementere, rentable og som påvirker adfærden.

Udover at støtte markant op om SYNERGIs konkrete forslag, har vi hos ÅBN udviklet et plug-and-play device der fortæller hvornår indeklimaet er godt, og hvornår det er dårligt. På den måde er det et tegn til medarbejdere, folkeskoleelever eller institutionsbørn at lufte ud og dermed bidrage til det gode indeklima. 

Det er ikke en løsning der kan stå alene i målet om at spare 40 miliarder kroner, men det er en hjælpende hånd som I kan implementere i morgen.

Det er sund fornuft…

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

1 af 4