Bør vi stille flere krav? - Åbn

Bør vi stille flere indeklima krav?

En folkeskole – en læringsfabrik med ét formål: at danne og uddanne vores børn, vores fremtid, for at opretholde Danmark som et af verdens førende videnssamfund. 

Vi som forældre sender vores børn afsted, alle hverdage, størstedelen af dagen – afsted i skole. I god tro om trygge rammer for læring og dannelse.

Det vi åbenbart ikke ved er at der er 50% risiko for at jeres, og vores børn sidder i et klasselokale hvor rammerne for læring og dannelse faktisk ikke er der.

En nylig undersøgelse viser nemlig at i 50% af landets folkeskoler overskrider CO2 niveauet 1000 PPM.

Hvad betyder det så?

CO2 kan give gener i form af hovedpine og uoplagthed[1]. Og når CO2 niveauet overstiger 1000 PPM, som det gør i 50% af klasselokalerne, så er der altså større risiko for at disse gener forekommer.

De 1000 PPM er Arbejdstilsynets anbefalede grænseværdier for hvornår luftkvaliteten er utilstrækkelig. Det landsdækkende eksperiment, Masseeksperimentet testede indeklimaet på 234 skoler, fordelt på 709 klasser hvor både forskere, lærere og elever var involveret.

Hovedpine og uoplagthed er ikke umiddelbart den bedre cocktail for koncentration og læring – som det ellers burde være i skolerne.

Tyder det så ikke på at der er nogle seriøse dysfunktioner i vores læringsfabrikker – skolerne? Jo, men …

Det allermest rystende er at Masseeksperiment er blevet gentaget siden 2009, hvert fjerde år – og luftkvaliteten har ikke ændret sig.

Vi gentager: Luftkvaliteten i folkeskolen har ikke ændret sig i 13 år…

Hvorfor? Det er der mange årsager til, men her belyser vi én af dem.

Arbejdsgiverforeningen TEKNIQ har lavet en undersøgelse, hvor de spørger forældrene, om de er klar over, hvor slemt indeklimaet i folkeskolerne står til[2].

Undersøgelsen viser at kun 16% af forældrene ved at indeklimaet i skolerne er dårligt. Resten har svaret at det er godt, eller at de ikke ved det.

Bør vi ikke stille flere krav så? Bør myndighederne ikke tage ansvar?

Jo… Og nej – for myndighederne gør faktisk en indsats. Se bare Faxe Kommune der i februar valgte at gå forrest og dække alle klasselokaler i alle folkeskoler i hele kommunen med SKYER for at sikre en hyppig udluftning og et godt indeklima.

Det er ikke nok at enkelte kommuner og politikere skal gå forrest.

Det kræver også, at vi som forældre tager ansvar og råber op.

Vi bør stille krav til, at skolerne ikke bare 1) har en plan for hvordan de vil forbedre indeklimaet igennem renoveringer, men også 2) hvordan de vil forbedre det fra i morgen. Hvordan de vil forbedre indeklimaet bare en smule imens vi venter på de årelange renoveringer som taber de generationer som allerede er i gang med deres uddannelser.

Det er ikke svært. Det handler bare om at stille flere krav, og det bør vi gøre – for din skyld, for min skyld men mest af alt – for dit barns skyld.

 

 

[1] https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/indeklima/indeklima-oversigt/

[2] https://www.tekniq.dk/pressemeddelelser/2022/januar/vi-har-alt-for-hoeje-tanker-om-vores-boerns-indeklima/

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

1 af 4