Peder Hvelplund - MF, Enhedslistens plan for skolernes indeklima - Åbn

Peder Hvelplund - MF, Enhedslistens plan for skolernes indeklima

Vi har spurgt folketingsmedlem Peder Hvelplund om, hvad de i Enhedslisten vil gøre for skolernes indeklima efter dette folketingsvalg.

Hvad er din og dit partis langsigtede plan for at forbedre indeklimaet i de danske folkeskoler?

"Gentagne undersøgelser har gennem mere end 10 år dokumenteret kæmpestore indeklimaproblemer i folkeskolen. Da 90 % af alle elever sidder i klasselokaler med et for højt co2 niveau er det en meget omfattende opgave at få løst problemet. Enkeltstående initiativer gør det ikke, og Enhedslisten foreslår derfor, at der udarbejdes en national handlingsplan, der forpligter kommunerne til at træffe konkrete beslutninger om, hvordan og i hvilken rækkefølge de vil løse problemerne. Samtidig foreslår vi, at lovgivningen på området strammes op. Der skal være forpligtelse til installering af mekanisk ventilation, der hvor det ikke findes i dag, og der skal være mere præcise krav tilsyn og vedligehold. Forandringerne kan bygge på erfaringer fra bl.a. Sverige, hvor indeklimaproblemerne er langt mindre end i Danmark."

Der har I 2009, 2014 og 2021 været fokus på indeklimaet i forbindelse med masseeksperimentet, hvor det er bevist at indeklimaet er alt for dårligt - Hvorfor er der ikke gjort noget ved det endnu?

"Enhedslisten har rejst indeklimaproblemerne overfor skiftende regeringer, siden det første masseeksperiment blev foretaget på skoleområdet i 2009. Det har vi gjort blandt andet gennemegne og støtte til andre partiers beslutningsforslag, og senest i maj 2022 havde vi indkaldt børne- og undervisningsministeren i samråd. Desværre har det hidtil ikke været muligt at samle et politisk flertal, der aktivt vil gøre noget ved indeklimaproblemerne."

Hvorfor har det i folketinget ikke været en prioritet at budgettere til forbedring af indeklimaet?

"Enhedslisten har længe talt for og konkret foreslået at området prioriteres. Hvorfor et flertal af partierne ikke har ønsket at prioritere en indeklimaindsats, må de jo selv redegøre for, men det hænger formentlig sammen med, at en løsning af indeklimaproblemerne vurderes at være meget dyr."

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

1 af 4