Øget fokus på smitte i daginstitutionerne - Åbn

Øget fokus på smitte i daginstitutionerne

I disse tider, hvor sundhed og sikkerhed er i fokus, er det afgørende at forstå, hvordan indeklimaet påvirker sygdomssmitte i daginstitutioner.

To store projekter om luftkvalitet

Både Statens Serum Institut (SSI) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har taget initiativ til at undersøge netop dette.

NFA's projekt involverer brugen af luftmålere og anonyme postkort for at indsamle data om CO2-niveau og sygefravær, mens SSI igangsætter pilotprojektet "Sundt Indeklima i Skoler" for at optimere luftkvaliteten i skoleklasselokaler og mindske risikoen for smitte.

NFA's Projekt: Luftmålere og postkort for bedre luftkvalitet i dagsinstitutioner

NFA har startet et banebrydende forskningsprojekt i samarbejde med Gentofte Kommune og Dansk Miljøanalyse. Projektet har til formål at undersøge, om bedre luftkvalitet kan mindske sygdomsudbrud i dagsinstitutioner og dermed reducere sygefraværet blandt både børn og personale.

Forskerne anvender luftmålere i 22 institutioner og indsamler data ved hjælp af anonyme postkort, hvor personalet registrerer årsagerne til eget og børnenes fravær. Samtidig måler de luftens CO2-indhold for at vurdere effektiviteten af ventilation og udluftning. Ved at kombinere disse data søger forskerne at afdække sammenhængen mellem smitte og luftkvalitet i institutionerne.

Projektet, støttet af Helsefonden og BUPL’s Forskningspulje, involverer næsten 700 børn og 200 ansatte og sigter mod at skabe ny viden om, hvordan udluftning og luftkvalitet kan bidrage til at nedbringe sygefravær i dagsinstitutioner.

Læs mere om projektet her

 SSI's projekt: Sundt indeklima i skoler

Statens Serum Institut har iværksat pilotprojektet "Sundt Indeklima i Skoler" med støtte fra Realdania. Dette projekt involverer flere skoler fra hele landet og har til formål at undersøge tekniske løsninger, der kan forbedre luftkvaliteten og indeklimaet i klasselokaler. Målet er at øge trivslen og mindske risikoen for smitte med luftvejsinfektioner.

Projektet evaluerer 13 teknologier til luftrensning baseret på kriterier som renseevne, sikkerhed, omkostninger og brugsforhold. Tre tekniske løsninger er blevet udvalgt til afprøvning: mobile luftrensere med HEPA og aktivt kul-filtre, nudging med feedback om luftkvaliteten, og decentral ventilation.

Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for et større interventionsprojekt med det overordnede mål at mindske risikoen for luftvejsinfektioner og forbedre børns trivsel gennem et forbedret indeklima.

Få mere information om projektet her

Disse projekter repræsenterer banebrydende forskning og initiativer, der adresserer vigtigheden af indeklima for sundhed og trivsel i daginstitutioner og skoler. Resultaterne fra disse projekter kan være med til at forme fremtidige tiltag for at skabe et sundere og mere sikkert miljø for både børn og personale.

Vores egne resultater med SKYEN som udluftningsvejleder

Vi hos ÅBN ApS har selv set positive resultater af fokus på indeklima i vores projekter rundt om i landet. I Vejle Kommune oplevede man markante forbedringer, hvor andelen af personale, der ikke føler sig syge af at gå på arbejde, steg fra 54% til 63%. Et imponerende skridt mod et sundere arbejdsmiljø. Læs casen her.

I Halsnæs Kommune blev SKYEN nævnt som et positivt tiltag ved den seneste Arbejdsplads Vurdering (APV). Medarbejderne fortæller, at de er mindre trætte og har mindre hovedpine, og skyens psykologiske effekt har fjernet enhver tvivl om luftkvaliteten – nu kan de blot se, om skyen er rød eller blå. Læs hele artiklen her.

Resultaterne fra vores egne projekter understreger vigtigheden af opmærksomhed på indeklimaet. Vi har allerede hjulpet 75 kommuner med at skabe bedre indeklimaforhold, og vi ønsker at dele denne succes med daginstitutionsledere landet over.

ÅBN opfordrer til et bedre indeklima i daginstitutionerne

Med vores innovative løsning, SKYEN, kan daginstitutionsledere let overvåge CO2-niveauet og træffe effektive beslutninger for at optimere luftkvaliteten. Vi forstår, at et sundt indeklima ikke kun er afgørende for sundhed og trivsel, men også for at mindske smitterisikoen.

Vi opfordrer daginstitutionsledere til at tage det næste skridt mod et sundere dagtilbud. SKYEN er ikke bare en teknologisk løsning; det er vejen til et sundere og mere sikkert arbejdsmiljø for både børn og personale.

Sammen skaber vi et sundere dagtilbud.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

1 af 4