Dokumenteret adfærdsændring med Realdania

Forside af rapport fra Implement Consulting der dokumenterer ÅBN SKYEN løsning til skolen

En kontrolleret undersøgelse af undervisningsmateriale og SKYers indvirkning på indeklimaet i 33 folkeskoler over 18 måneder i et samarbejde mellem ÅBN, Implement Consulting Group og Alinea.

Hent hele rapporten her
Billede af Lasse Frost fra Implement Consulting som var konsulent for ÅBN til dokumentation

Testet i samarbejde med Implement Consulting Group

Vores undersøgelse viser ganske tydeligt, at SKYEN sammen med et vanekit understøtter nye bæredygtige vaner i klassen, der giver eleverne et sundere indeklima.

Når CO2 niveauet bliver for højt, begynder det at have en negativ indvirkning på elevernes trivsel og indlæring. Men med SKYEN er det faktisk elimineret.

Her et år efter er der ikke noget, der tyder på, at effekten er på retur. Det er ret vildt.

Lasse Frost
Konsulent
Implement Consulting Group

  • Alinea logo

    Udviklingspartner

  • Implement Consulting Group logo

    Facilitator

  • Realdania logo

    Finansieringspartner

1 af 3

Test design

Denne undersøgelse tester viden om indeklima, og er et støttende værktøj der kan føre
til elevengagerede adfærdsændringer. En af disse er aktiv udluftning i undervisningslokalet over længere sigt, hvilket dermed nedbringer CO2-niveauet i løbet af skoledagen. Her inddrages undervisningsmateriale som skaber fokus og læring omkring betydningen af, hvad gode udluftningsvaner og sundt indeklima gør for elevernes indlæringsmuligheder.

Vi rekrutterede 125 klasser på 33 offentlige og private skoler rundt om i landet – 10 vest for Storebælt og 23 øst for Storebælt. Alle skoler var interesserede i at undersøge mulighederne for at forbedre indeklimaet gennem adfærdsændringer i klasselokaler uden mekanisk ventilation. De deltagende klasser var på 3. – 5. klassetrin.

Konklusion

Vores undersøgelse viser, at det er muligt at skabe varige indeklima-forbedringer i danske skoler – også uden massive investeringer i bygningsrenovering. Efter at have målt indeklimaet i en baseline, udsendt undervisningsmateriale og SKYER til tilfældigt udvalgte skoler og derefter fulgt udviklingen i et helt år, kan vi konkludere, at vi kan rykke adfærd, og at det gør en forskel i forhold til at skabe sundere luft i løbet af skoledagen. Både undervisningsmaterialet og SKYEN ser ud til at gøre en positiv forskel, men SKYEN har den største og mest varige effekt.

Udsendt sammen med et vanekit har SKYEN muliggjort en varig adfærdsændring blandt elever og lærere, der har resulteret i, at CO2-niveauet overstiger 1000 ppm 1,5 time om dagen, og at det stort set aldrig når over 2000 ppm. Dette skal ses i kontrast til baseline-målingen, hvor CO2-niveauet oversteg 1000 ppm over 3 timer, og var over 2000 ppm i mere end 30 minutter hver dag hele året rundt.

Desuden sætter undersøgelsen også en tyk streg under, at adfærd omkring udluftning betyder enormt meget for indeklimaets kvalitet. Under de delvise skolenedlukninger som følge af COVID-19 har alle skoler – også i kontrolgruppen – haft markant bedre indeklima end normalt, også på dage hvor der har været næsten almindelig aktivitet i de mindre klasser.

Billede af rapport der dokumentere adfærds effekt på ÅBN SKYEN som ligger på et træbord

Hent rapporten her

SKYEN, vanekittet og undervisningsmaterialet kan iværksætte adfærdsændringer, der skaber varige forbedringer af indeklimaet. Efter 1 år opholder de elever, der har fået opsat SKY og tilsendt vanekit i klassen, sig næsten udelukkende i acceptable CO2-niveauer i løbet af skoledagen.

Læs hele rapporten her

Hent hele rapporten her

Dokumenteret adfærdsændring med Realdania. En kontrolleret undersøgelse af undervisningsmateriale og SKYers indvirkning på indeklimaet i 33 folkeskoler over 18 måneder i et samarbejde mellem ÅBN, Implement Consulting Group, Alinea