Nordfyns Kommune

Læs mere

Det er en vild (positiv) opmærksomhed, SKYEN skaber, når den bliver rød.

Via vores sundhedschef blev jeg i 2021 præsenteret for SKYEN fra ÅBN. SKYEN måler på CO2-indholdet i luften og skifter fra blå til rød, når indholdet kommer over 1.000 ppm. (anbefalet grænseværdi fra Arbejdstilsynet). Idéen er, at når SKYEN bliver rød, er det tid til at lufte ud, indtil SKYEN bliver blå igen.

Vi tænkte, at den kunne være interessant at arbejde med, og jeg valgte to spor i vores test:

Jeg indgik i et samarbejde med en af vores største skoler – Bogense Skole – hvor serviceleder og udvalgte faglærere fik 18 skyer til en struktureret test. Samtidig købte vi hos ÅBN et par undervisningssæt om indeklima til indskolingsklasserne.

I det andet spor købte vi 5 SKYER til udlån i kortere perioder til arbejdspladser, der ønsker egne erfaringer med udluftning.

Vi har fået rigtig god respons på SKYERNE, og vi har holdt vores første evalueringsmøde her i april. Et par medarbejdere fra ÅBN deltog ved vores evaluering, da de synes, at vores tilgang til SKYEN var interessant.

Der findes mange gode, tekniske produkter på markedet til at måle indeklima og levere data. De henvender sig dog meget til tekniske medarbejdere.

SKYEN er et enkelt værktøj, der er nem at forholde sig til, når man skal lufte ud.

Peter Lindeskov, teknisk serviceleder på Bogense Skole, fortæller bl.a. om deres erfaringer med SKYEN:

”Det er en vild (positiv) opmærksomhed, SKYEN skaber, når den bliver rød. Både blandt eleverne, men også til møder med kolleger. Og det giver et godt udgangspunkt for at tale om udluftning”.

Èn erfaring er, at ved at skabe ordentlig gennemtræk, kan man typisk reducere tiden til udluftning med 2/3. Det giver et væsentligt mindre varmetab i de kolde perioder.

Samtidig er vi blevet mere opmærksomme på, hvordan vi kan få mest ud af samspillet mellem manuel udluftning og den mekaniske ventilation.

Vi ved, at ventilation er et af de steder, der ofte bliver sparet på i vores bygninger, når vi bygger nyt og renoverer. Samtidig er der et grønt fokus på byggeri, som ofte går på at holde på varmen og spare energi, mere end på udluftning og indeklima. Derfor er det vigtigt at vi er opmærksomme på, hvordan vi bedst kan indrette vores bygninger, så vi både tilgodeser energibesparelser og et godt indeklima.

Serviceleder Peter Lindeskov sidder med i en kommunal arbejdsgruppe om grøn omstilling, og har derfor haft en særlig interesse i erfaringerne fra SKYEN. Han kan bringe erfaringerne fra SKYEN med til arbejdsgruppen og skabe perspektiv fra den praktiske brug.

John Jørgensen

Risikorådgiver, Nordfyns Kommune
info@danskerisikoraadgivere.dk