Susan Kronborg - MF, Radikale Venstre

Radikale vil arbejde på udrulning af nudging redskaber, da CO2 niveauet falder blot ved 5 minutters gennemtræk. Det lyder simpelt, men i en travl skoledag, hvor læreren er travlt optaget af børn som bliver drillet, græder eller har brug for hjælp, er der behov for en lampe, der lyser, når iltniveauet falder.

For skoleelevernes skyld, skal vi til at fokusere på indeklimaet. Som det er nu, udsættes over halvdelen af landets skoleelever for lavt iltniveau i tre timer ud af en hel skoledag. Det viser en undersøgelse der er foretaget af Realdania i hele landet fra oktober 2019 til januar 2021.

Læs hele Susans svar her.

Anni Matthiesen - MF, Venstre

Det er afgørende at vi sikrer et godt indeklima i klasselokalerne, da vi ved at indeklimaet har en betydning for elevernes indlæring.

Det er kommunernes ansvar at sikre et ordentligt indeklima i deres bygninger og institutioner, herunder på folkeskolerne.

Skolernes personale og eleverne er dem, der bruger lokalerne mest. Derfor mener jeg også de er centrale ift. rutiner, perspektiver og løsningsforslag.

Derudover må vi bestemt ikke undervurdere betydningen af at lufte ordentligt ud og åbne for vinduerne, fx i frikvartererne. Jeg ved for eksempel der er skoler, som arbejder ud fra et helt klart princip om at vinduer åbnes i alle klasser på bestemte tidspunkter i løbet af skoledagen. Det kan andre skoler lade sig inspirere af.

 

Jacob Mark - MF, Socialistisk Folkeparti

SF vil afsætte 400 mio. kr. årligt til bedre indeklima de næste fem år. Det skal gå til investeringer, der skal forbedre indeklimaet og energistandarden i de danske folkeskoler. Vi vil også sikre flere ressourcer til Dansk Center for Undervisningsmiljø, som er tilsynsmyndighed på området. Der er brug for mere personale, minimum en for hver region, så der kan føres et ordentligt tilsyn med undervisningsmiljøet.

Læs hele Jacobs svar her.

Peder Hvelplund - MF, Enhedslisten

Gentagne undersøgelser har gennem mere end 10 år dokumenteret kæmpestore indeklimaproblemer i folkeskolen. Da 90 % af alle elever sidder i klasselokaler med et for højt CO2 niveau er det en meget omfattende opgave at få løst problemet. Enkeltstående initiativer gør det ikke, og Enhedslisten foreslår derfor, at der udarbejdes en national handlingsplan, der forpligter kommunerne til at træffe konkrete beslutninger om, hvordan og i hvilken rækkefølge de vil løse problemerne. Samtidig foreslår vi, at lovgivningen på området strammes op. Der skal være forpligtelse til installering af mekanisk ventilation, der hvor det ikke findes i dag, og der skal være mere præcise krav tilsyn og vedligehold. Forandringerne kan bygge på erfaringer fra bl.a. Sverige, hvor indeklimaproblemerne er langt mindre end i Danmark. 

Læs hele Peders svar her.