SKYEN har standardiseret behovet for udluftning og givet gladere medarbejdere.

SKYEN har hjulpet med de interne stridigheder fordi den bestemmer hvornår der skal luftes ud.

Københavns Kommune

Københavns Kommune, Teknik og Miljø Forvaltning • Islands Brygge 37, 2300 København K • Antal medarbejdere: 500 • Købt 100 enheder, inklusive opsætning til deres kontorer fordelt på 6 etager

I Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning arbejder der til dagligt 500 medarbejdere fordelt på 6 etager. I deres bygning har de i mange år døjet med et dårligt indeklima. Det dårlige indeklima har ført til lange diskussioner om behovet for udluftningen på kontoret. 

Med kollegaernes opfattelse af det dårlige indeklima kom der konflikter imellem kollegaerne, i forhold til at lufte ud. Konflikten har haft en negativ indvirkning på den daglige drift og er gået ud over trivslen.

Der er forskelligt behov fra person til person, når det gælder indeklima. Nogen har det hurtigt varmt, og nogen har det hurtigt koldt. Nogen klager, andre gør ikke.

Derfor har Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning investeret i den adfærdsændrende løsning, SKYEN. SKYEN skal understøtte deres udluftningspoltik som er udviklet i samarbejde med Åbn. Vi har sat SKYER op på alle kontorerne, på alle etager som gør det gennemgående på kontoret.

SKYEN har standardiseret behovet for udluftning. Den viser det maksimale niveau af CO2 der må være i lokalet - det er der ingen diskussion om. På den måde virker SKYEN som en diskussionsstopper på kontoret.

Struktureret arbejde, uden forstyrelse af den daglige drift

Københavns Kommune mødte Åbn til et møde med en professionel vurdering af behovet for antal SKYER i bygningen, samt udarbejdelse af udluftningspolitik med tilhørende trykt materiale, ud fra deres egen design manual. Med stor succes og efterspørgsel fra kollegaerne valgte kontoret at opsætte 100 SKYER, og dermed dække deres bygning med et godt indeklima.

SKYEN har hjulpet med de interne stridigheder fordi den bestemmer hvornår der skal lutes ud.

I stedet for at få tilsendt SKYEN bestilte Københavns Kommune opsætning af SKYERNE fra Åbn. SKYERNE sættes op med en professionel vurdering af placeringen i forhold til indeklimaet og udluftningsmulighederne. Opsætningen giver et gennemgående format i forhold til udluftningspolitikken og kan udføres i dagtimerne, aften og weekend for ikke at forstyre den daglige drift.

“Vi har arbejdet struktureret og organiseret på en måde så det ikke gik ud over den daglige drift. SKYEN understøtter nu signalværdien og budskabet omkring deres udluftningspolitik”.

CEO, Kristoffer Jensen - Åbn

Der findes flere forskellige indeklimamålere og måder at monitorere sit indeklima på. Hos Københavns Kommune har de blandt andet brugt IC-metre, som er et klassisk måleapparat der kan monitorere indeklimaet og visualisere med en graf på en dedikeret fjernsynsskærm. SKYEN hjælper dog med at kommunikere det dårlige indeklima til ikke-fagpersoner og de tilstedeværende i lokalet.

SKYENs helt store kvalitet er dens enkelthed og pædagogiske tilgang, der med stor succes kommunikerer det dårlige indeklima til ikke-fagpersoner.

Ønsker I lignende løsning? Kontakt os her eller i chatten, for en uforpligtende samtale.