Hvorfor er der ikke sket noget med indeklimaet siden 2009? - Åbn

Hvorfor er der ikke sket noget med indeklimaet siden 2009?

I dette blogindlæg vil vi lægge fokus på problematikken ved folkeskolernes indeklima, og at der ikke er gjort noget ved dette de sidste 13 år.

I slutningen af 2021 blev der afholdt et masseeksperiment på i 709 klasser på 234 skoler. Her fik eleverne til opgave at teste deres lokales indeklima og måle CO2 niveauet en dag hvor de ikke luftede ud, og en dag hvor de luftede ud.

Masseeksperimentet afholdes 1 gang om året, og ca. hver 4. år omhandler eksperimentet indeklimaet i klasselokalet. Det er jo altså tydeligt, at nogle er klar over at det er et problem siden man vælger at afholde et masseeksperiment om dette flere gange.

 

Så hvorfor er der ikke sket en forbedring af folkeskolernes indeklima siden 2009?

Man vælger altså 4 gange på 13 år at undersøge og forske indeklimaet, blot for at konstatere at det stadig er et lige så stort problem som det var sidste gang man testede det.

Vores hypotese er at de fleste kommunale- forvaltninger og politikere faktisk ikke ved hvor meget de kan gøre.

Når vi i ÅBN kontakter forvaltningen (kommunernes administration) bliver vi oftest mødt af mennesker der synes SKYEN er en super god idé, men beslutningen om at implementere er op til politikerne. At det er op til politikerne at tage stilling til problemet og vælge om det er noget der skal gøres noget ved, og hvor meget der eventuelt skulle gøres ved det og potentielt hvor mange penge der skal allokeres hertil - men kommunerne, og skolerne har faktisk mulighed for at bruge budgettet allokeret til indeklimaet.

Når vi kontakter politikerne og fortæller om SKYEN er de mindst lige så vilde med idéen, men fortæller at beslutningen er op til forvaltningen, da der allerede er allokeret midler til indeklimaet. Problemet er bare at disse oftest sættes af til årlange renoveringer, og ikke løsnigner som hjælper her og nu.

Nedenfor kan I læse hvordan en Tingbjerg Skole selv tog ansvar for indeklimaet, og hvordan en politiker i Faxe Kommune formåede at hjælpe alle klasselokaler i alle folkeskoler i kommunen over skolernes vinterferie.

 

Så hvem er det, som tager beslutningen om generelt at forbedre folkeskolernes indeklima? 

TEKNIQ har lavet en undersøgelse, hvor de spørger forældrene om de er klar over hvor slemt indeklimaet i folkeskolerne står til. [1]

Her kan man bl.a. læse, at kun 16% af forældrene ved at indeklimaet er dårligt – Resten har svaret at det er godt, eller at de ikke ved det. 

Det er også tydeligt her, at forældrene ikke er oplyst omkring problemet, og går i deres bedste tro om, at deres børn naturligvis har de bedst mulige vilkår når de er i skole – for sådan skal det jo også være! 

I Jyllands-Posten kan man i forbindelse med masseeksperimentet dog heldigvis læse at Skoleleder for Tingbjerg Skole Marco Damgaard har valgt at tage stilling til problemet, og har taget en beslutning om at få sat SKYER op i klasselokalerne. Han udtaler bl.a.:

"Det er rigtig godt i forhold til at fo luftet ud, få noget samtale i gang om indeklima, og ansvarliggøre eleverne i fællesskabet" 

Derudover har politiker Mikkel Dam, formand for børn og læring i Faxe kommune valgt at gå forrest som politiker fået valgt ind at alle klasselokaler i alle folkeskoler i hele kommunen nu har en SKY hængende for at sikre en hyppig udluftning og et godt indeklima.

Vi kan her hos ÅBN kun anbefale, at der bliver sat penge af i kommunerne til forbedring af indeklima i folkeskolerne. Der burde være CO2 målere i alle klasselokaler, som kan hjælpe med at minde både lærere og elever om at lufte ud.

 

[1] https://www.tekniq.dk/pressemeddelelser/2022/januar/vi-har-alt-for-hoeje-tanker-om-vores-boerns-indeklima/

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

1 af 4