Dokumenteret adfærdsændring med Realdania

En kontrolleret undersøgelse af undervisningsmateriale og SKYers indvirkning på indeklimaet i 33 folkeskoler over 18 måneder i et samarbejde mellem ÅBN, Implement Consulting Group, Alinea

Hent hele rapporten her

Test design

Denne undersøgelse tester om viden om indeklima, og et støttende værktøj, kan føre
til elevengagerede adfærdsændringer til aktiv udluftning i undervisningslokalet over længere sigt, og dermed nedbringe CO2-niveauet i løbet af skoledagen. Her inddrages undervisningsmateriale, som skaber fokus og læring omkring betydningen af, hvad gode udluftningsvaner og sundt indeklima gør for elevernes indlæringsmuligheder.

Vi rekrutterede 125 klasser på 33 offentlige og private skoler rundt om i landet – 10 vest for Storebælt og 23 øst for Storebælt. Alle skoler var interesserede i at undersøge mulighederne for at forbedre indeklimaet gennem adfærdsændringer i klasselokaler uden mekanisk ventilation. De deltagende klasser var på 3. – 5. klassetrin.

Konklusion

Vores undersøgelse viser, at det er muligt at skabe varige indeklima-forbedringer i danske skoler – også uden massive investeringer i bygningsrenovering. Efter at have målt indeklimaet i en baseline, udsendt undervisningsmateriale og SKYER til tilfældigt udvalgte skoler og derefter fulgt udviklingen i et helt år, kan vi konkludere, at vi kan rykke adfærd, og at det gør en forskel i forhold til at skabe sundere luft i løbet af skoledagen. Både undervisningsmaterialet og SKYEN ser ud til at gøre en positiv forskel, men SKYEN har den største og mest varige effekt.

Udsendt sammen med et vanekit har SKYEN muliggjort en varig adfærdsændring blandt elever og lærere, der har resulteret i, at CO2-niveauet overstiger 1000 ppm 1,5 time om dagen, og at det stort set aldrig når over 2000 ppm. Det skal ses i kontrast til baseline-målingen, hvor CO2- niveauet oversteg 1000 ppm over 3 timer, og at var over 2000 ppm over 30 minutter. Hver dag, hele året rundt.

Desuden sætter undersøgelsen også en tyk streg under, at adfærd omkring udluftning betyder enormt meget for indeklimaets kvalitet. Under de delvise skolenedlukninger som følge af COVID-19 har alle skoler – også i kontrolgruppen – haft markant bedre indeklima end normalt, også på dage, hvor der har været næsten almindelig aktivitet i de mindre klasser.

Hent rapporten her

SKYEN, vanekittet og undervisningsmaterialet kan iværksætte adfærdsændringer, der skaber varige forbedringer af indeklimaet. Efter 1 år opholder de elever, der har fået opsat SKY og tilsendt vanekit i klassen, sig næsten udelukkende i acceptable CO2-niveauer i løbet af skoledagen.

Læs hele rapporten her

Løsninger der dækker jeres behov

Vi er eksperter i adfærd og indeklima. Igennem årene har vi skræddersyet løsninger som dækker netop jeres behov. Vi laver blandt andet:

- Gennemførte analyser & handlingsplaner

- Installation af SKYEN i institutioner, skoler, ungdomsuddannelser, kommunale bygninger og ældrecenter

- Levering af uddannelsessystemer om frisk luft til skoleelever

- Udarbejdelse af rapporter og overvågning til kommunens klimaansvarlige

Kontakt os for at hør hvordan vi kan hjælpe jer.

I kan også let købe SKYERNE selv, og komme i gang på få minutter.

Kontakt os