Indeklima med brugeren i fokus - altid

Designet til dig

Tiden er løbet fra komplekse løsninger til et komplekst problem - dårligt indeklima. Vi ved at det dårlige indeklima ikke kun er sundhedsskadeligt, men det også går ud over trivslen i skolen, eller på kontoret.

Hos Åbn tror vi på at komplekse problemer kræver enkle løsninger og derfor fokuserer vi altid på brugeren. Det handler om at imødekomme behov, frem for at udvikle tekniske- og milliondyre systemer. Derfor har vi ikke kun udviklet en enkel plug-and-play løsning, men vi har bygget et univers omkring, som sørger for at indkøre hele organisationen og gøre implementeringen så ubesværet som muligt.

Vi skaber rum for næste generations super human

Frisk luft er en livsnødvendighed - men vi bruger i dag 90% af vores tid indendøre i en luft der kan være mere forurenet end luften udendøre. Derfor sikrer vi at gøre den forurenede luft synlig og forløser menneskets fulde potentiale med øget koncentration, lavere smitterisiko og bedre trivsel.

Drevet fra DTU til brugeren

Bag Åbn står de to founders, Kristoffer (tv.) og Valdemar (th.). Kristoffer og Valdemar kommer oprindeligt fra DTU, hvor SKYEN blev udviklet. SKYEN udspringer fra et kursus på Grønt Entreprenørskab, der handlede om at skabe grønneløsninger til miljømæssige udfordringer. Efter som indeklimaet er et kendt problem, og en enorm synder til social bæredygtighed satte vi os for at bidrage med vores løsning til det komplekse problem.

Vi identificerede en stor udfordring i markedet der udelod brugerne i lokalet, som en del af løsningen. Løsningerne til et bedre indeklima var enten milliondyre tekniske systemer eller datamålere der kan levere en graf over indeklimaet tilstand på en softwareplatform.

Hvordan kan vi udvikle en løsning der inddrager brugeren, er let implementerbar og gør indeklimaet til noget kollektivt? Ved at standardisere indeklimaet og skabe et fælles referencepunkt for hvornår indeklimaet begynder at blive dårligt, så det er tegn til at tage en pause, eller lufte ud.

For at designe et produkt der skal favne mange præferencer og holdninger, besluttede vi at bruge verdens bedste design team - børnene. Det er børnene igennem tegninger der har designet SKYEN. Ved at bruge børn som designere sikrer vi at produkterne taler til naturen i mennesket. Et eksempel var at vi indledte designprocessen med en boks der lyste grønt, gult eller rødt, alt efter om indeklimaet var godt, medium eller dårligt. Da børnene tegnede det dårlige indeklima brugte de farven… grøn. Grøn troede vi var det gode indeklima, men skraldespande der lugter, prutter, bøvser, gift, bræk, slam og forurening bliver altid illustreret med grønne farver og var det børnene associerede dårligt indeklima med. Det gode indeklima blev derimod illustreret med friske blå farver og “frisk mint”. Derfor lyser SKYEN i dag blåt når indeklimaet er godt, og rødt når det er dårligt.

Derfor har vi nytænkt indeklimaet fra bunden. En enkel, intuitiv, plug and play løsning alle forstår. Alle skoler og kontorers vej til en sund og veltrivende arbejdsdag.