Indeklima med brugeren i fokus - altid

Designet til dig

Tiden er løbet fra komplekse løsninger til et komplekst problem - dårligt indeklima. Vi ved, at det dårlige indeklima ikke kun er sundhedsskadeligt, men det også går ud over trivslen i skolen eller på kontoret.

Hos Åbn tror vi på at komplekse problemer kræver enkle løsninger, og derfor fokuserer vi altid på brugeren. Det handler om at imødekomme behov frem for at udvikle tekniske- og milliondyre systemer. Derfor har vi ikke kun udviklet en enkel plug-and-play løsning, men vi har bygget et univers omkring, som sørger for at indtroducere hele organisationen og gøre implementeringen så ubesværet som muligt.

Vi skaber rum for næste generations super human

Frisk luft er en livsnødvendighed - men vi bruger i dag 90% af vores tid indendørs i en luft, der kan være mere forurenet end luften udendørs. Derfor sikrer vi at gøre den forurenede luft synlig og forløser menneskets fulde potentiale med øget koncentration, lavere smitterisiko og bedre trivsel.

Åbn startup

Drevet fra DTU til brugeren

Bag Åbn står de to founders, Kristoffer (tv.) og Valdemar (th.). Kristoffer og Valdemar kommer oprindeligt fra DTU, hvor SKYEN blev udviklet. SKYEN udspringer fra et kursus på Grønt Entreprenørskab, der handlede om at skabe grønne løsninger til miljømæssige udfordringer. Eftersom indeklimaet er et kendt problem og en enorm synder til social bæredygtighed, satte vi os for at bidrage med vores løsning til det komplekse problem.

Vi identificerede en stor udfordring i markedet, der udelod brugerne i lokalet som en del af løsningen. Løsningerne til et bedre indeklima var enten milliondyre tekniske systemer eller datamålere, der kunne levere en graf over indeklimaets tilstand på en softwareplatform.

Hvordan kan vi udvikle en løsning, der inddrager brugeren, er let implementerbar og gør indeklimaet til noget kollektivt? Ved at standardisere indeklimaet og skabe et fælles referencepunkt for, hvornår indeklimaet begynder at blive dårligt, så det er tegn til at tage en pause eller lufte ud.

For at designe et produkt, der skal favne mange præferencer og holdninger, besluttede vi at bruge verdens bedste designteam - børnene. Det er børnene via deres tegninger, der har designet SKYEN. Ved at bruge børn som designere sikrer vi, at produkterne taler til naturen i mennesket. Et eksempel var, at vi indledte designprocessen med en boks, der lyste grønt, gult eller rødt alt efter, om indeklimaet var godt, medium eller dårligt. Da børnene tegnede det dårlige indeklima, brugte de farven… grøn. Grøn, troede vi, var det gode indeklima, men prutter, bøvser, gift, bræk, slam, forurening og skraldespande, der lugter, bliver altid illustreret med grønne farver og var det, som børnene associerede med dårligt indeklima. Det gode indeklima blev derimod illustreret med friske blå farver og “frisk mint”. Derfor lyser SKYEN i dag blåt, når indeklimaet er godt og rødt, når det er dårligt.

Derfor har vi nytænkt indeklimaet fra bunden. En enkel, intuitiv, plug and play løsning alle forstår. Alle skoler og kontorers vej til en sund og veltrivende arbejdsdag.