Susan Kronborg - MF, Radikale Venstres plan for skolernes indeklima - Åbn

Susan Kronborg - MF, Radikale Venstres plan for skolernes indeklima

Vi har spurgt folketingsmedlem Susan Kronborg om, hvad de i Radikale Venstre vil gøre for skolernes indeklima efter dette folketingsvalg.

Hvad er din og dit partis langsigtede plan for at forbedre indeklimaet i de danske folkeskoler?

"Jeg foreslår, at vi kan fastsætte de samme krav om årlige energirenoveringer af regionale og kommunale bygninger, som vi allerede gør med statens bygninger. 

Klimaanlæg er desværre teknisk tungt, og kræver faglighed i den daglig drift.

Servicefolkene skal være dygtige. Vi ser desværre alt for ofte at vedligeholdelsen glipper. Det betyder, at mange skoler ikke får rengjort anlæggene, skiftet filtre hvert halve år eller i god mening slukker for anlæggene i weekenden og i ferier.

Vi vil derfor opfordre Undervisningsministeren til også at arbejde på udrulning af nudging redskaber til vores folkeskoler. Med en simpel opsætning i en stikkontakt, kan der opsættes ilt målere. Det kan reducere antallet af timer, hvor der er iltmangel."

Der har i 2009, 2014 og 2021 været fokus på indeklimaet i forbindelse med masseeksperimentet, hvor det er bevist at indeklimaet er alt for dårligt - Hvorfor er der ikke gjort noget ved det endnu?

"I Folketinget har vi i over ti, 15, 20 år diskuteret med bred enighed på tværs af partierne om, at vi skal gøre noget ved de dårlige undervisningsmiljøer, vi har i Danmark. Undersøgelser fra DTU viser, at luftkvaliteten i vores klasselokaler ikke har ændret sig siden 2009 på trods af over ti års initiativer for at rette op på den manglende ventilation. 

Jeg ved, at grunden til, at man ikke har taget spadestikket dybere de sidste år, er, at prisen er for høj. Derfor er indeklima alt for omkalfatrende for de fleste politikere at tage med til forhandlingsbordet.

Vi skal derfor gå i gang med nudging sådan, at der på den enkelte skole og det enkelte klasseværelse kan reageres, når iltniveauet kommer for langt ned."

Hvorfor har det i folketinget ikke været en prioritet at budgettere til forbedring af indeklimaet?

"Det er et mysterium, hvorfor vi ikke har reageret overfor at vores skoleelever er udsat for iltmangel flere timer på en almindelig skoledag. 

Radikale vil arbejde på udrulning af nudging redskaber, da CO2 niveauet falder blot ved 5 minutters gennemtræk. Det lyder simpelt, men i en travl skoledag, hvor læreren er travlt optaget af børn som bliver drillet, græder eller har brug for hjælp, er der behov for en lampe, der lyser, når iltniveauet falder. For skoleelevernes skyld, skal vi til at fokusere på indeklimaet. Som det er nu, udsættes over halvdelen af landets skoleelever for lavt iltniveau i tre timer ud af en hel skoledag. Det viser en undersøgelse der er foretaget af Realdanias i hele landet fra oktober 2019 til januar 2021."

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

1 af 4