SKYEN og undervisningsmateriale giver markant bedre indeklima

Testen

Godt indeklima i skolerne betyder bedre indlæring og sundere børn. Realdania har støttet Åbn med 1,2 milioner kr. til at teste deres løsninger på 38 skoler rundt i landet. Støtten går til udvikling, afprøvning og dokumentation af de innovative løsninger til forbedring af klasseværelsernes indeklima og består af den intuitive og adfærdsændrende indeklima måler, SKYEN samt  undervisningsmateriale om indeklima og sund luft.

Dette afsnit sammenfatter kort konklusionerne fra første halvdel af dataindsamlingen fra projektet under ‘Skolernes indeklima’. Den fulde midtvejsrapport kan hentes her.

Der er blevet indsamlet data på CO2-niveau med IC-Metre på 38 skoler fordelt over hele landet. Dataindsamlingen vedgår kun data indsamlet i periode fra 1. oktober 2019 til 28. februar 2020, da alle skoler blev lukket i marts 2020 som følge af Corona-pandemien. Skolerne kommer forventeligt først op på fuld kapacitet igen i andet halvår 2020. 

Skolerne er tilfældigt inddelt i fire ca. lige store grupper: 

Kontrol (ingen forskel på baseline og effektmåling): 9 skoler 

Undervisning (modtog undervisningsmateriale og underviste i det i effektmålingsperioden): 8 skoler 

SKY (modtog SKY og tilhørende materiale i effektmålingsperioden) 10 skoler 

SKY + Undervisning (modtog SKY og tilhørende materiale samt undervisningsmateriale i effektmålingsperioden) 11 skoler 

En væsentlig effekt...

Nedenstående tabel viser effektmålingen fra før (rød) og efter (blå) implementeringen af det nævnte udstyr samt data fra de respektive grupper af skoler.

På tabllen kan vi se tiden med CO2 niveau over 1500 ppm, hvilket er blandt de skadelige niveauer, forløbet over en almindelig skoledag. 

Tabellen viser at andelen tid med CO2 niveau over 1500 ppm falder til 1/3 i de klasser, der både har fået SKY og undervisningsmateriale på en almindelig skoledag.

Eksempelvis kan se ses klokken 10, at CO2 niveauet falder til 1/3 hos de klasse der har fået SKYEN og undervisningsmateriale omrking indeklima sund luft.

Næsten elimineret

SKYEN har en væsentlig effekt på indeklimaet på de testede skoler. Kombineres den med undervisningsmateriale som lærer børnene om sund luft, og grunden til at der skal luftes ud, kan CO2 niveauet over 2000 ppm, næsten elimineres.