Hvad er dårligt indeklima?

Et dårligt indeklima er et miljø, hvor luftkvaliteten er dårlig, og temperaturen og luftfugtigheden er for høj eller lav. Dette kan resultere i en række negative konsekvenser som fx hovedpine, træthed, allergiske reaktioner, irritation af øjne, næse og hals, luftvejsinfektioner og forværring af astma eller andre luftvejslidelser. Et dårligt indeklima kan også påvirke produktiviteten og kognitive evner negativt.

Dårligt indeklima kan skyldes en række faktorer, såsom manglende ventilation, forurening, fugtproblemer, dårligt vedligeholdte klimaanlæg eller andre tekniske systemer samt giftige kemikalier eller materialer i bygningsmaterialer eller inventar. Det er vigtigt at identificere årsagerne og træffe foranstaltninger for at forbedre luftkvaliteten, temperaturen og luftfugtigheden for at opretholde et sundt og behageligt indeklima. 

Det er vigtigt at bemærke, at et godt indeklima ikke kun er vigtigt for den enkeltes sundhed og trivsel, men det kan også have økonomiske og samfundsmæssige fordele, såsom at forbedre produktiviteten og mindske sygefraværet på arbejdspladser.

Derfor bør du måle CO2

CO2-niveauet i et lokale er vigtigt for indeklimaet, fordi det er en god indikator for luftkvaliteten. Når vi mennesker trækker vejret omdanner vi ilt (O2) til kuldioxid (CO2). Når der er mange mennesker i et rum uden tilstrækkelig ventilation, vil CO2-niveauet stige. Hvis CO2-niveauet bliver for højt, kan det føre til symptomer som hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne.

CO2 er ikke i sig selv farligt, men det kan indikere, at luften i rummet er forurenet med andre skadelige stoffer, såsom VOC'er (flygtige organiske forbindelser) eller partikler. Også smitsomme vira som spredes via mikrodråber i vores udånding.

Den enkle vej til et bedre indeklima

At åbne vinduerne i et lokale kan hjælpe med at forbedre indeklimaet på flere måder:

  • Luftudskiftning: Når man åbner vinduerne, skabes en naturlig luftstrøm, der kan hjælpe med at fjerne forurenende stoffer og CO2 fra rummet

  • Fugtighedskontrol: Åbne vinduer sænker fugt i rummet og forebygger skimmelvækst og fugtrelaterede problemer

  • Temperaturkontrol: Åbne vinduer giver køligere luftstrømme, der sænker temperaturen.

Det er dog vigtigt at bemærke, at åbne vinduer ikke er en mulighed i alle situationer, især i områder med højt forurenet luft eller støjende omgivelser. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at implementere andre foranstaltninger for at forbedre luftkvaliteten, som fx ventilationssystemer eller luftrensere.

Referencer:
Sundhedsstyrelsen (2019). 
Indeklima og sundhed.
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. (2015). 
Indeklima.
US Environmental Protection Agency. (2018). Indoor Air Quality (IAQ) 
Carbon Dioxide.
Realdania (2020). Samfundsøkonomiske gevinster ved forbedret indeklima.

Lad SKYEN hjælpe dig med et godt indeklima

SKYEN er en enkel, visuel og intuitiv plug-and-play CO2-måler med dokumenteret effekt.

Læs mere her:

Løsninger til uddannelsesinstitutioner

Løsninger til kommuner

Løsninger til virksomheder.

Kontakt os