Skole- og Ældreforvaltningen Nordfyns kommune - Åbn

Skole- og Ældreforvaltningen Nordfyns kommune

Situationen:
I 2021 blev Risikorådgiver John Jørgensen præsenteret for ÅBN og SKYEN af hans sundhedschef. ”Vi ved, at ventilation er et af de steder, der ofte bliver sparet på i vores bygninger, når vi bygger nyt og renoverer. Samtidig er der et grønt fokus på byggeri, som ofte går på at holde på varmen og spare energi, mere end på udluftning og indeklima. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan vi bedst kan indrette vores bygninger, så vi både tilgodeser energibesparelser og et godt indeklima.” – John Jørgensen

Løsningen:
John Jørgensen synes altså, at SKYEN ville være interessant at arbejde med, og har afholdt 2 forskellige pilotprojekter i Skole- og Ældreforvaltningen som et springbræt. 

I et samarbejde med den største skole i kommunen, Bogense Skole, fik deres serviceleder og udvalgte faglærere SKYER, som en del af et struktureret pilotprojekt. Som en del af projektet benyttede de Luft til Læring - et undervisningsmateriale om indeklima, udarbejdet i samarbejde med forlaget Alinea. 

Det andet pilotprojekt foregik på forskellige skoler, der havde et ønske om at få erfaring med SKYEN og et øget fokus på udluftning. 

Resultatet:
Efter de to test udtaler John Jørgensen: ” Vi har fået rigtig god respons på SKYERNE, og vi har holdt vores første evalueringsmøde her i april. Et par medarbejdere fra ÅBN deltog ved vores evaluering, da de synes, at vores tilgang til SKYEN var interessant. Der findes mange gode, tekniske produkter på markedet til at måle indeklima og levere data. De henvender sig dog meget til tekniske medarbejdere. SKYEN er et enkelt værktøj, der er nem at forholde sig til, når man skal lufte ud.”


Peter Lindeskov, teknisk serviceleder på Bogense Skole, fortæller bl.a. om deres erfaringer med SKYEN:
”Det er en vild (positiv) opmærksomhed, SKYEN skaber, når den bliver rød. Både blandt eleverne, men også til møder med kolleger. Og det giver et godt udgangspunkt for at tale om udluftning. Én erfaring er, at ved at skabe ordentlig gennemtræk, kan man typisk reducere tiden til udluftning med 2/3. Det giver et væsentligt mindre varmetab i de kolde perioder. Samtidig er vi blevet mere opmærksomme på, hvordan vi kan få mest ud af samspillet mellem manuel udluftning og den mekaniske ventilation.”

Serviceleder Peter Lindeskov sidder med i en kommunal arbejdsgruppe om grøn omstilling, og har derfor haft en særlig interesse i erfaringerne fra SKYEN. Han kan bringe erfaringerne fra SKYEN med til arbejdsgruppen og give perspektiv fra den praktiske brug. 

Peter Lindeskov, teknisk serviceleder på Bogense Skole
Tilbage til blog
1 af 4