Skolernes Implementeringspakker

Hos Åbn tror vi på at implementeringen og indkøringen af alle projekter, er det vigtigste element.

Derfor har vi en helhedsorienteret tilgang, hvor pædagogiske tiltag og tekniske løsninger tænkes sammen. Det er derfor vores ønske og mål at sætte og holde fokus på adfærd, der giver bedre indeklima på skolen.

I alle pakker findes vores innovative produkt, SKYEN, som visuelt indikerer hvornår det er på tide at lufte ud i lokalet. SKYEN er udsprunget fra DTU, hvor vi har haft en stærkt brugercentreret tilgang med målet om et sundere indeklima i folkeskolen, og er siden gennemtestet i samarbejde med Teknologisk Institut og Realdania.

Pakkerne varierer med opsætning, fælles forum samt undervisningsmateriale og uddannelse af elever og lærere.

Det er også muligt at købe SKYEN enkeltstående.

Vores pakkeløsninger sikrer et minimum af ressoucer blandt jeres ledelse og lærere, da vi tager eleverne i hånden - hele vejen. Vi sikrer en bund solid uddannelse, så eleverne forstår hvorfor de skal lufte ud.

  • Stærkt brugercentreret design inkl. test både teknisk og adfærdsmæssigt
  • Udluftningsopgaven flyttes fra de travle lærere til engagerede elever
  • Minimum indsats fra alle