Dansk Industri sætter skolernes indeklima på politisk dagsorden

Dansk Industri sætter skolernes indeklima på politisk dagsorden

Sammen med en række aktører, her iblandt ÅBN, sætter Dansk Industri (DI) fokus på folkeskolernes dårlige indeklima og løsningsmuligheder der kan overvejes.

9 ud af 10 børn sidder i dårligt indeklima i folkeskolen.

Så dårligt at det dræber 10% af deres uddannelse.

Derfor har Dansk Industri sammen med en række medlemmer valgt at udgive kataloget ”Dårligt indeklima i skolen – et idekatalog”. Målet er at kataloget skal overrækkes til nuværende Børne- og Undervisningsminister, Mattias Tesfaye for at regeringen kan tage hånd om problemet i stor skala.

Kataloget har været længe undervejs da det både har involveret borgere på Folkemødet 2022 og medlemsorganisationer som har kendskab til problem og løsninger på området.

I forbindelse med overrækkelsen kører DI en kampagne som ÅBN deltager aktivt i.

Det betyder blandt andet at vi har været ude på en række skoler og tegne hinkeruder som adresserer problemet i 10. felt hvor der står at ”Dårligt indeklima dræber 10% af din uddannelse”

Desuden deltager vi til interviews og i kampagnevideoer hvor vi, sammen med skoleledere fortæller om gode erfaringer med brug af ÅBN og SKYEN.

Seks gode råd

I kataloget kommer DI med seks gode råd til at forbedre indeklimaet i skolerne. Rådene kom fra Folkemødet til en samskabelses-workshop med skoleelever, forældre, bedsteforældre, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, Realdania, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder.

Rådene er:

  1. Sæt sensorer i klasselokalerne
  2. Luft mere ud
  3. Involver elever og elevrødder i løsningen
  4. Gennemfør undervisningen udenfor – når det giver mening
  5. Gør indeklimaet synligt
  6. Brug eksisterende inspirationsmateriale 

ÅBN står fuldstændig inde for alle råd og vi glæder os til at se at de bliver brugt i praksis.

I fornemt selskab

Vi er beærede over at stå i selskab blandt Realdania, NIRAS, MOE, DTU, Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og Smith Innovation som litteratur til DI’s idékatalog.  

Det gør vi med vores undersøgelse som sætter en tyk streg under at adfærd ifm. udluftning betyder enormt meget for indeklimaet kvalitet.

Hent og læs rapporten her.

Læs idékataloget  

Er du blevet inspireret og ønsker at læse idékataloget? Læs om kataloget og mere om indsatsen her!

Tilbage til blog