Realdania Projektet Kalundborg Kommune

Realdania Projektet Kalundborg Kommune

Situation:

I Kalundborg Kommune har de et stort fokus på forbedringer af folkeskolernes indeklima. Derfor er kommunen en del af Realdania projektet - et samarbejde på tværs af skole- og ejendomsforvaltningen, som skal munde ud i en overordnet kommunal indeklimastrategi for samtlige skoler. 


Løsningen:

Som en del af projektet benyttes SKYEN til, så eleverne og lærerne tager fælles ansvar for indeklimaet. I nogle lokaler er formået at reducere CO2-niveauerne i klasselokalerne lokalerne, andre er det blot at lade ventilationen virke. 

Kommunen har valgt at invitere elevrådene fra udskolingen fra samtlige skoler til ÅBNs Indeklima Ambassadør-uddannelse, for at udarbejde Elevernes Indeklimastrategi. 

I følge Tanja Kristensen, Skoleleder og projektleder i Realdania Projektet, er børnenes stemme noget af det vigtigste i forhold til at optimere forholdene i folkeskolen. Da det er vigtigt kommunen ikke kun har de voksnes indeklimastrategi, som er baseret på hvad de mener, der kunne være godt for eleverne. 


Resultatet:

Som en del af projektholdet er Rune, teamleder i ejendomme: 

“Det har været interessant at høre hvad børnene oplever ude på skolerne og hvordan de finder på løsninger til problemerne. De får en masse viden og værktøjer, som kan hjælpe alle de tekniske løsninger på vej, for vi kan nå så langt med teknikken og måden vi indretter vores bygninger på, men der er altså en stor adfærds del også, som de skal være ambassadører for og få deres kammerater med på”. 

Tanja og Rune fremhæver vigtigheden af at inddrage eleverne i at skabe et bedre miljø for alle. De er begge engageret i at hjælpe Kalundborg Skoler's ledelse med at gennemføre deres indeklima strategi med støtte fra alle interessenter.

Tilbage til blog