Adfærdsregulering i bygninger

Adfærdsregulering i bygninger

Indeklima kan være et problem i alle bygninger – også i din nymoderne bygning. Undersøges problemet, er det ikke altid teknikken der er synderen, oftest handler det om os mennesker.

Netop denne problemstilling kan vi I ÅBN hjælpe med, via adfærdsregulering.

 

Vores unikke indeklimapræferencer understreger, hvor komplekst det kan være at opnå et ideelt indeklima. Fra et teknisk perspektiv er CO2-niveauer over 1000 PPM kendt for at have en skadelig indvirkning på vores sundhed; men hvis det oplevede indeklima ikke er behageligt og komfortabelt for dem, der befinder sig indenfor, hvad nytter så denne grænseværdi?

 

I over 60 kommuner, styrelser og private virksomheder, har vi skabt et bedre oplevet indeklima, samtidig med at det teknisk målte indeklima forbedres eller vedligeholdes. Dette sker ved at sætte rammer for en indeklimaadfærdsændring og derigennem skabe en kulturændring.

 

Hos ÅBN indebærer vores mission meget mere end blot at levere et kvalitetsprodukt. Vi er dedikeret til at sikre, at SKYEN og de supplerende adfærdsdesignkonsulentydelser, som vi tilbyder, opfylder dine specifikke krav på en ubesværet måde.

 

Som administrativ leder, direktør eller medlem af AMO-gruppen kan det være frustrerende, når der opstår klager vedrørende indeklimaet. Symptomer som hovedpine, øget fravær og koncentrationsbesvær påvirker folks helbred og produktivitet.

 

For at sikre, at disse problemer tages alvorligt, må vi stræbe efter løsninger, der minimerer eventuelle klager med en fælles forståelse af CO2 niveauet via SKYENs farver - hvilket fremmer tilliden til ventilationssystemer og samtidig forbedrer APV-reaktionerne.

 

ÅBN’s tekniske aspekt af indeklima

ÅBN's tekniske tilgang til indeklima kan hjælpe med at sikre, at bygninger fungerer optimalt. Vores værktøj, SKYEN, giver teknikere som dig mulighed for at interagere med brugerne på en meningsfuld måde, når de tager fat på eventuelle problemer, de måtte have i forbindelse med luftkvalitet eller ventilation. Med SKYEN er det nemmere end nogensinde før for dig at kontrollere, hvordan dit anlæg fungerer, samtidig med at du opretholder et højt niveau af brugertilfredshed!

 

De fleste ventilationssystemer kan ikke følge med i spidsbelastningerne, og det er ofte helt normalt alt efter dimensioneringen af anlægget. Dog er det vigtigt at man kan reagere når spidsbelastningerne opstår og anlægget ikke kan følge med. Ved optimeret udluftning kan anlægget endda skrues ned, og i nogen tilfælde helt slukkes i sommerhalvåret hvor hyppig udluftning kan sikre et konstant godt indeklima.


Mange tror at så længe der er opsat ventilation i et lokale, er indeklimaet godt. VI anses det dog som en falsk tryghed, da indeklimaet kun er godt hvis anlægget er optimeret til det antal personer der er i rummet og at det er korrekt vedligeholdt. Med en SKY kan I konstant holde øje med om anlægget udskifter den ønskede mængde luft og holder indeklimaet optimalt, eller om det trænger til service/ vedligehold. 

Tilbage til blog