DTU Startup vil revolutionere måden vi tænker indeklima og IoT - Åbn

DTU Startup vil revolutionere måden vi tænker indeklima og IoT

Nye samarbejder revolutionerer måden vi tænker indeklima på i de danske folkeskoler og reducerer uligheden i sundhed. ÅBN støttes i et udviklingssamarbejde med Danish Life Science Cluster til innovativ og velfærdsteknologiskudvikling for skolernes indeklima. 

I 2016 blev det offentliggjort, i en undersøgelse af Realdania og DTU, at 90% af landets folkeskoler har problemer med deres indeklima. Et problem som igen i 2021 blev bekræftet af Masseeksperimentet, endda uden en forbedring. Problematikken skyldes manglende indsigt samt muligheder for, at kunne reagere på det dårlige indeklima.

ÅBN er en dansk startup fra DTU, som har kastet sig over netop denne udfordring. Med nye måder at tænke og behandle indeklima på, har de udviklet SKYEN som er et teknologisk, adfærdsregulerende værktøj, der sikrer et godt indeklima i skolerne.

Danish Life Science Cluster driver innovation og velfærdsteknologi for at accelerere dansk innovation og velfærdsteknologi, der skal løse uligheden i sundheden. I en ny pulje; Erhvervsfyrtårnet Life Science, Sund Vægt, bevilliger Danish Life Science Cluster nu økonomisk støtte til ÅBN i et samarbejde om at accelerere og revolutionere måden at indeklima bliver tænkt og brugt.

I dette velfærdsteknologiskeudviklingsprojekt hvor brugerinddragelse og værdiskabelse er essentielt, er ÅBN, kommunerne og skolerne grundlaget for offentligt-privat samarbejde.

”Vi glæder os til at gentænke indeklimaet endnu engang gennem vores speciale med vores brugerinddragelsesdesignproces. Med dette initiativ ser vi frem mod at designe og bygge verdens første brugervenlige indeklimaplatform, i stedet for at servere en masse nonsens data. På den måde bidrager vi til at skabe mere lighed i sundhed for dem, som ikke selv kan bestemme over deres læringsmiljø - børnene.”
Forhenværende CTO i ÅBN ApS, Valdemar Østergaard

Projektet er et pilotprojekt og forventes at være afsluttet primo 2023, og afholder i samme omgang en lancering af det nye digitale produktsortiment.

Download pressekittet her: https://aabn.io/pages/presse 

Kontakt - ÅBN
Kristoffer Jensen, CEO
+45 4013 0705, kj@aabn.io

Kontakt - Danish Life Science Cluster
Bo Christensen, Særlig Rådgiver SSP
+45 2979 0660, boc@danishlifesciencecluster.dk

Faktaboks:

  • Et usundt indeklima er skyld i, at børn hvert år ligger syge i 30.000 skoledage (VELUX Healthy Homes Barometer).
  • I 9 ud af 10 folkeskoleklasser udsættes lærere og elever for et alt for højt CO2-niveau (Realdania og DTU).
  • Et usundt indeklima øger risikoen for at udvikle astma med 40 pct. (Fraunhofer).
  • Børn, der undervises i et sundt indeklima, kan fagligt komme et helt klassetrin foran.

 

 

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

1 af 4