Hvorfor er en blå SKY en god ting?

SKYEN visualiserer CO2-niveauet. Hvis SKYEN er rød, betyder det at CO2-niveauet er højere end det anbefalede niveau på 1000PPM, hvorfor der skal luftes ud. Men hvad så hvis SKYEN er konstant blå? Skal der så aldrig luftes ud? Og er SKYEN så overhoved nødvendig?

Hos ÅBN arbejder vi i modsætning til andre med indeklimaadfærd. Med SKYEN visualiseres indeklimaet, og med dette kan vi ændre adfærden, herunder udluftningsmønstre, det oplevede indeklima og brugen af det tekniske anlæg – SKYEN fungerer i ALLE bygninger.

Jakob Skov, Teamleder for Københavns Kommune udtaler bl.a.:

”Vi så skyen og blev inspireret fordi ligesom alle andre offentlige kontorer har vi kørt nogle indsatser på at lufte ud, og huske hinanden på at lufte ud. Det virker en uge også glemmer alle de aftaler, som er lavet”

Selvom man kontinuerligt prøver at forbedre indeklimaet, er det svært at holde vanerne vedlige.

Nogle kan have svært ved at se, hvordan de kan bruge SKYEN når den er blå, da det ikke giver anledning til udluftning.

Alle mennesker i en bygning har en individuel adfærd, og her kan SKYEN hjælpe. En blå SKY kan også sikre at anlægget virker og får lov til at virke, så vi via adfærd, kan understøtte kommunernes bæredygtige agenda. 

Vi hjælper blandt andet med korrekt udluftning, som også giver besparelser på energiregningen, samt eliminerer dilemmaet omkring, hvor længe vinduerne skal stå åbne.

”Èn erfaring er, at ved at skabe ordentlig gennemtræk, kan man typisk reducere tiden til udluftning med 2/3. Det giver et væsentligt mindre varmetab i de kolde perioder.” – Case med ÅBN og Nordfyns kommune.

 

Et ledelsesværktøj

ÅBN kan med adfærd understøtte teknikernes tiltag, og hjælpe klienter med at opnå deres bæredygtighedsstrategi om nedsat energi og CO2-udslip.

Som en del af bæredygtighedsstrategien er også forventningerne til at enhver ansat præsterer med en ekstrem kognitiv kapacitet. Derfor sikre vi rammebetingelserne for et optimalt indeklima der øger præstationen blandt medarbejderne. Vi er den indeklimakonsulent, der oftest mangler på en arbejdsplads og som er i stand til at tage hånd om adfærden. Det er derfor også vigtigt for os at følge vores kunder hele vejen, og ikke blot sætte en SKY op, for at efterlade en arbejdsplads med ét stort spørgsmål omkring, hvordan den kan hjælpe dem.

Derudover er SKYEN også et ledelsesværktøj, som viser at lederne tager ansvar for de ansatte og arbejdsmiljøet. Jakob Skov udtaler:

”Det er en god måde at synliggøre det på, og det er en billig investering ift. at synliggøre at vi rent faktisk har det her (indeklima) som indsatsområde, og det betyder noget at du sidder i et godt arbejdsklima”

Vi oplever, at indeklima tit kan skabe uenigheder på arbejdspladsen. Derfor kan det give anledning til at tale om indeklima som et fælles referencepunkt. Her kan SKYEN virke som en Diskussionstopper, da uenighederne om, hvornår vinduerne skal åbnes eller lukkes, bliver elimineret.